Kurser og foredrag tilbydes og tilrettelægges efter de behov og ønsker, I har.
Jeg har holdt mange forskellige kurser og foredrag, og har stor erfaring i at omsætte min teoretiske viden og praktiske erfaring til væsentlige pointer og strategier, som kan bruges i dagligdagen af fagfolk indenfor sundhedsvæsenet, socialpsykiatrien og på bosteder og institutioner.

Som underviser er jeg optaget at inspirere, skabe refleksion og dialog mellem teori og praksis.

Jeg underviser og superviserer bl.a. på diplomuddannelsen i gruppeanalyse ved IGA Århus, hvor jeg har været lærer siden 2014 – læs mere her

Aktuelt

Supervisoruddannelse i Kolding (2019-2020) v. Claus Haugaard Jacobsen og Pernille Holmboe – Læs mere her.

Vejlederkursus for specialpsykologer – Se her

Grundkursus i gruppebehandling for sundhedsfagligt personale – Se her

Udviklingspsykologi – psykisk sårbare – Se mere her

Jeg har også erfaring fra følgende uddannelser, kurser og foredrag:

  • Underviser gennem 6 år i dynamisk gruppeterapi og mentaliseringsbaseret terapi på Psykoterapi for Yngre Læger i Region Syddanmark.
  • Underviser, supervisor og foredragsholder gennem 10 år på Relationsbehandleruddannelsen ved Psykiatrien Aabenraa – en 2-årig miljøterapeutisk uddannelse på dynamisk grundlag.
  • Underviser gennem 2 år på specialsygeplejerskeuddannelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark i personlighedens udvikling og psykoterapeutiske retninger.
  • Underviser på kompetenceudvikling i ”Grundkursus i gruppebehandling” ved psykiatrien i Region Syddanmark (2016-2018 – 6 hold)

Desuden underviser i følgende emner: personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, gruppedynamik og gruppebehandling, gruppeanalytisk terapi, mentaliseringsbaseret terapi, psykoterapeutiske behandlingsformer, udviklingspsykologi, assessment med henblik på psykoterapeutisk behandling, supervision og supervisionsteori, miljøterapi, etik i sundhedsvæsenet, stress, stresshåndtering og forebyggelse