Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi med voksne af Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Jeg tilbyder supervision af psykologer, læger og andre behandlere, – individuelt eller i gruppe. Supervisionen kan dreje sig om terapeutisk behandlingsarbejde (individuelt, par, grupper), eller og miljøterapeutisk behandlingsarbejde. Jeg har særlig erfaring og viden om personlighedspsykologiske udredninger og behandling af personlighedsforstyrrede.

Der kan både være tale om længerevarende supervisionsforløb og om enkeltstående sagssupervision. Jeg har endvidere en del års erfaring som leder, og superviserer gerne i forhold til ledelsesmæssige udfordringer.

Uanset hvilken funktion du har som behandler, vil det daglige kliniske arbejde fra tid til anden aktivere personlige reaktioner, tematikker og konflikter og få særlig betydning hos dig. Jeg superviserer også i forhold til de udfordringer og muligheder, der opstår, når arbejdet påvirker dig personligt – ligesom jeg også superviserer i forhold til organisatoriske og arbejdsmæssige udfordringer, der kan komme til at stå i vejen for behandlingsarbejdet. Et godt personligt kendskab til egne følelser og reaktioner er en stor fordel i behandlingsarbejdet, og kan berige både det personlige og professionelle liv.

  • Supervision af psykoterapeutisk behandlingsarbejde
  • Supervision af psykiatrisk og socialpsykiatrisk behandlingspersonale
  • Supervisionsgrupper for praktiserende læger
  • Supervision i forhold til autorisation (individuel eller i grupper)
  • Supervision i forhold til specialistgodkendelse i psykoterapi (individuel eller i grupper)
  • Supervision af supervision

Supervisionsgrupper

Der er mulighed for at etablere en supervisiongruppe med 4-5 personer for psykologer, der har behov for 40 timers ekstern supervision til autorisation. Gruppen kan f.eks. mødes 10 dage fra 9-16 eller efter ønske.

Her vil der være mulighed for case-supervision i forhold til psykoterapeutisk arbejde (individuelt, par, familie og gruppe), og i forhold til samarbejdsmæssige og organisatoriske udfordringer.

Der kan også gives supervision på udredning og diagnostik, samt vurdering og undersøgelse i forhold til psykoterapi. Ring og hør nærmere.

Supervisionsgruppe på vej mod specialist
Jeg etablerer en supervisionsgruppe på vej mod specialistuddannelse – der er stadigt ledige pladser. Ring og hør nærmere.