Individuel terapi

Terapeutiske forløb kan være kortere eller længere efter dine behov og ønsker. Hvert forløb indledes med en samtale om dig, dine vanskeligheder, din livssituation og historie og dit ønske om forandring. Vi indkredser her en problemstilling og samarbejder om at finde en måde at tilrettelægge samtalerne på som er meningsfuld og brugbar for dig.

Bliver vi enige om et afgrænset fokus, vil forløbet typisk være af kortere varighed. Hvis du vil arbejde med nogle personlighedsmæssige og relationelle vanskeligheder, du har kendt gennem hele livet, vil forløbet ofte være af længere varighed.

Jeg er uddannet i flere psykodynamiske metoder, men har også kendskab til flere andre terapeutiske tilgange, f.eks. kognitiv og eksistentiel psykoterapi. Jeg mener, at det er vigtigt at tilpasse den terapeutiske metode til det enkelte menneske, der opsøger hjælp.

Har du behov for at arbejde i længerevarende terapi med relationelle vanskeligheder og personlighedsmæssige mønstre, som spænder ben for dig og forhindrer dig i fungere i dit parforhold, i familien eller på arbejdet, så kan gruppeterapi måske være noget for dig.
Se mere vedr. gruppeanalytisk terapi her.

Jeg tilbyder terapeutisk behandling af

Angst og stressrelaterede problemer
Akutte belastningsreaktioner – mobning og trivselsproblemer på arbejdet – stress og udbrændthed – fobier og angstlidelser – tvangslidelse (OCD) – selvværdsproblemer og usikker identitet

Depression, sorg, tab og krise

Sygdom – skilsmisse – problemer i parforholdet – tristhed – dødsfald – separationer fra nære andre – psykisk og fysisk vold, alkohol eller andre overgreb i nære relationer – misbrug – pårørende ved alvorlig psykisk eller fysisk sygdom – PTSD og traumer

Personlighed, krop og seksualitet
Personlighedsmæssige (relationelle, emotionelle og adfærdsmæssige) vanskeligheder – personlighedsforstyrrelser – problemer i nære relationer – spiseforstyrrelser– selvskade – seksualitet og seksuel identitet – fysiske og psykiske overgreb og traumer

Parterapi

Parterapi har til formål at hjælpe parret til at forstå og håndtere vanskeligheder i forholdet, således at destruktive mønstre ikke står i vejen for de udviklingsmuligheder, positive oplevelser og nærhed, parforholdet også kan rumme. Parterapi kan være relevant, hvis parforholdet opleves konfliktfyldt og utilfredsstillende, eller hvis forholdet belastes af sygdom, psykisk lidelse, misbrug eller rummer andre udfordringer. Begge parter deltager i parterapien.

Tavshedspligt

Som psykolog har jeg naturligvis tavshedspligt jf. Psykologloven og Etiske Regler for Nordiske Psykologer. Jeg har stor respekt for det mod, det kræver at dele sin historie, og det ligger mig meget på sinde at drage omsorg for den tillid, som det indebærer.