Grupper indtager en central plads i det enkelte menneskes liv og har en vigtig funktion i alle menneskers liv. Grupper er med til at skabe og vedligeholde psykiske lidelser og problemstillinger (bl.a. i familier og organisationer), og grupper kan derfor også naturligt være med til at skabe indsigt og forandre.

Formålet med gruppeanalytisk terapi er at give deltagerne i gruppen mulighed for at arbejde med egne reaktioner i forholdet til andre mennesker. På den måde opnår den enkelte deltager en øget forståelse af sig selv, af gruppen og af egen rolle i gruppen. Denne forståelse vil kunne bruges i andre sammenhænge i hverdagen, i familien, og i venskabs- og arbejdsrelationer. Ved at se og afprøve og udforske nye samspilsformer, får den enkelte deltager en erfaring, som kan bringes med i det videre liv.

Deltagerne må have en nysgerrighed og lyst til at beskæftige sig med psykologiske processer i den enkelte og i gruppen. Der er intet fast tema i grupperne, og man må som deltager bringe sig selv og sin egen problematik i spil.

Gruppen er terapeutisk, og kontakt med de øvrige deltagere uden for gruppen bør derfor undgås. Gruppedeltagerne forpligter sig på at holde sig til gruppens regler, herunder tavshedspligten som en af de mest centrale.

Af hensyn til de andre gruppedeltagere og dig selv bør du være indstillet på at forpligte dig til arbejdet i gruppen i en periode indtil du har opnået det, du ønskede at opnå.

AKTUELT: Udviklingsgruppe (egenterapi) for læger og psykologer

Gruppen åbner op for, at deltagerne kan undersøge og lære mere om sig selv og egne reaktioner i mødet med klienter og patienter. Gruppens formål er at arbejde med at forstå og genkende personlige og relationelle mønstre, som man oplever i det private liv og det faglige arbejde. Der tages udgangspunkt i personlige forhold, livshistorie og opvækst, i gruppeprocessen og den reaktion den enkelte deltager oplever i forhold hertil, eller i hændelser fra behandlingsarbejdet.
Der er ledige pladser. Kontakt mig, hvis du er interesseret.